Statut Stowarzyszenia „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji
i Edukacji” Organizacji Pożytku Publicznego.
Zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 11.05.2016 r

Skip to content