Zofia Żuk – Prezes Stowarzyszenia

Alicja Filip – Zastępca Prezesa Stowarzyszenia

Jolanta Kudrycka – Skarbnik

Anna Olek – Członek Zarządu

Skip to content