Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) rozpoczął działalność 2 stycznia 2002 r. W początkowym okresie działalności placówką opiekowała się „Łuksja”, a od 1 stycznia 2009 r. przeszła ona pod Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie. Podstawowym celem WTZ była i jest realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Uczestnictwo w warsztatach daje możliwości rozwoju poprzez m. in.: rehabilitację zawodową w pracowniach Warsztatu, wycieczki krajowe i zagraniczne oraz naukę podstawowych czynności życiowych. Prace uczestników są podziwiane przez wszystkich gości z zewnątrz oraz uzyskują one czołowe miejsca w ogólnokrajowych konkursach plastycznych. Obecnie w WTZ funkcjonuje 10 pracowni, do których uczęszcza 50 podopiecznych.


NASZE PRACOWNIE

– artystyczna, 

– ceramiczna,

– gospodarstwa domowego,

– komputerowa,

– krawiecka,

– marketingu i twórczości regionalnej,

– muzyczna,

– plastyczna,

– plastyczno – stolarska,

– stolarska.


JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM?

Jak zostać Uczestnikiem WTZ?

  1. Kandydatem na Uczestnika WTZ może być osoba, która spełnia następujące warunki:
  • ukończyła 18 lat,
  • mieszka na terenie powiatu łukowskiego,
  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
  • w orzeczeniu o niepełnosprawności posiada wskazanie do terapii zajęciowej (pkt.4)

2. Osoba zainteresowana przyjęciem do Warsztatu przedkłada następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do WTZ (do pobrania),
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

3. Zgłoszenia kandydatów na uczestników należy złożyć osobiście Kierownikowi Warsztatu.

4. Zgłoszenie do Warsztatu może złożyć osoba z niepełnosprawnością zainteresowana przyjęciem lub opiekun w towarzystwie zainteresowanej osoby z niepełnosprawnością. 

5. Po złożeniu wymaganych dokumentów, w przypadku braku wolnego miejsca w Warsztacie Uczestnik zostaje wpisany na listę osób oczekujących na przyjęcie do Warsztatu.


KONTAKT

ul. Staropijarska 3, Łuków
Tel. +48 25 755 36 27
E-mail: wtz@luksja.com.pl

Skip to content