Stowarzyszenie realizuje umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Pozyskane środki:

  1. 2023, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

   2022, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

   2021, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

   2020, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

   2019, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji; „Moje niepełnosprawne dziecko pracuje”
  1. 2018, ROPS w Lublinie; uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji „świadomi rodzice – samodzielne dziecko”. 
  1. 2018, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wyjazd do Warszawy
  1. 2018, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  1. 2018, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
  1. 2017, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wyjazd do Warszawy
  1. 2017, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  1. 2017, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
  1. 2016, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
  1. 2016, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
  1. 2016, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wyjazd do Warszawy
  1. 2016, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  1. 2015, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
  1. 2015, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
  1. 2015, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wycieczka do Kazimierza
  1. 2015, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  1. 2015, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
  1. 2013, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wycieczka do Bałtowa
  1. 2008, Projekt realizowany ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia w ramach którego opracowano stronę internetową www.centrum.lukow.pl zawierającą informacje pomocne osobom niepełnosprawnym przy poszukiwaniu pracy, pozyskiwaniu środków z PCPR, PFRON, pomocy przy pisaniu podań do PFRON, PCPR, ZUS. Zatrudniono również 2 osoby, które udzielały pomocy osobom niepełnosprawnym w pisaniu podań. Prowadzone były również dyżury psychologa i doradcy zawodowego.
  1. Program PARTNER-III, kwota dofinansowania:

68 977,10 PLN

  1. V 2006, Europejski Fundusz Społeczny, Działanie 1.4 na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” Organizacja pożytku publicznego – OPP
  1. Projekt „światełko w tunelu” nr WUE/0029/V/05/F
    1. – kwota dofinansowania: 

   142 523,70 PLN

  1. II 2006, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP0
   1. – projekt: Klub Seniora, kwota dofinansowania: 

  2 500,00 PLN

  1. II 2006, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP
  1. projekt: „Powiatowy Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych w Łukowie”,
   1. – kwota dofinansowania:  

  2 000,00 PLN

 1.  

Pozyskane środki:

  1. 2020, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
   2019, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji; „Moje niepełnosprawne dziecko pracuje”
  1. 2018, ROPS w Lublinie; uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji „świadomi rodzice – samodzielne dziecko”. 
  1. 2018, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wyjazd do Warszawy
  1. 2018, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  1. 2018, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
  1. 2017, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wyjazd do Warszawy
  1. 2017, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  1. 2017, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
  1. 2016, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
  1. 2016, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
  1. 2016, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wyjazd do Warszawy
  1. 2016, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  1. 2015, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
  1. 2015, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
  1. 2015, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wycieczka do Kazimierza
  1. 2015, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  1. 2015, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
  1. 2013, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wycieczka do Bałtowa
  1. 2008, Projekt realizowany ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia w ramach którego opracowano stronę internetową www.centrum.lukow.pl zawierającą informacje pomocne osobom niepełnosprawnym przy poszukiwaniu pracy, pozyskiwaniu środków z PCPR, PFRON, pomocy przy pisaniu podań do PFRON, PCPR, ZUS. Zatrudniono również 2 osoby, które udzielały pomocy osobom niepełnosprawnym w pisaniu podań. Prowadzone były również dyżury psychologa i doradcy zawodowego.
  1. Program PARTNER-III, kwota dofinansowania:

68 977,10 PLN

  1. V 2006, Europejski Fundusz Społeczny, Działanie 1.4 na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” Organizacja pożytku publicznego – OPP
  1. Projekt „światełko w tunelu” nr WUE/0029/V/05/F
    1. – kwota dofinansowania: 

   142 523,70 PLN

  1. II 2006, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP0
   1. – projekt: Klub Seniora, kwota dofinansowania: 

  2 500,00 PLN

  1. II 2006, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP
  1. projekt: „Powiatowy Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych w Łukowie”,
   1. – kwota dofinansowania:  

  2 000,00 PLN

Pozyskane środki:

  1. 2020,
   2019, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji; „Moje niepełnosprawne dziecko pracuje”
  1. 2018, ROPS w Lublinie; uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji „świadomi rodzice – samodzielne dziecko”. 
  1. 2018, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wyjazd do Warszawy
  1. 2018, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  1. 2018, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
  1. 2017, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wyjazd do Warszawy
  1. 2017, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  1. 2017, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
  1. 2016, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
  1. 2016, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
  1. 2016, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wyjazd do Warszawy
  1. 2016, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  1. 2015, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
  1. 2015, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
  1. 2015, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wycieczka do Kazimierza
  1. 2015, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  1. 2015, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
  1. 2013, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wycieczka do Bałtowa
  1. 2008, Projekt realizowany ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia w ramach którego opracowano stronę internetową www.centrum.lukow.pl zawierającą informacje pomocne osobom niepełnosprawnym przy poszukiwaniu pracy, pozyskiwaniu środków z PCPR, PFRON, pomocy przy pisaniu podań do PFRON, PCPR, ZUS. Zatrudniono również 2 osoby, które udzielały pomocy osobom niepełnosprawnym w pisaniu podań. Prowadzone były również dyżury psychologa i doradcy zawodowego.
  1. Program PARTNER-III, kwota dofinansowania:

68 977,10 PLN

  1. V 2006, Europejski Fundusz Społeczny, Działanie 1.4 na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” Organizacja pożytku publicznego – OPP
  1. Projekt „światełko w tunelu” nr WUE/0029/V/05/F
    1. – kwota dofinansowania: 

   142 523,70 PLN

  1. II 2006, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP0
   1. – projekt: Klub Seniora, kwota dofinansowania: 

  2 500,00 PLN

  1. II 2006, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP
  1. projekt: „Powiatowy Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych w Łukowie”,
   1. – kwota dofinansowania:  

  2 000,00 PLN

Pozyskane środki:

  1. 2020,
   2019, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji; „Moje niepełnosprawne dziecko pracuje”
  1. 2018, ROPS w Lublinie; uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji „świadomi rodzice – samodzielne dziecko”. 
  1. 2018, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wyjazd do Warszawy
  1. 2018, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  1. 2018, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
  1. 2017, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wyjazd do Warszawy
  1. 2017, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  1. 2017, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
  1. 2016, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
  1. 2016, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
  1. 2016, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wyjazd do Warszawy
  1. 2016, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  1. 2015, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
  1. 2015, ROPS w Lublinie; projekt: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
  1. 2015, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wycieczka do Kazimierza
  1. 2015, Urząd Miasta Łuków; projekt: Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych
  1. 2015, Urząd Miasta Łuków; projekt: Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
  1. 2013, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; projekt: Wycieczka do Bałtowa
  1. 2008, Projekt realizowany ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia w ramach którego opracowano stronę internetową www.centrum.lukow.pl zawierającą informacje pomocne osobom niepełnosprawnym przy poszukiwaniu pracy, pozyskiwaniu środków z PCPR, PFRON, pomocy przy pisaniu podań do PFRON, PCPR, ZUS. Zatrudniono również 2 osoby, które udzielały pomocy osobom niepełnosprawnym w pisaniu podań. Prowadzone były również dyżury psychologa i doradcy zawodowego.
  1. Program PARTNER-III, kwota dofinansowania:

68 977,10 PLN

  1. V 2006, Europejski Fundusz Społeczny, Działanie 1.4 na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” Organizacja pożytku publicznego – OPP
  1. Projekt „światełko w tunelu” nr WUE/0029/V/05/F
    1. – kwota dofinansowania: 

   142 523,70 PLN

  1. II 2006, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP0
   1. – projekt: Klub Seniora, kwota dofinansowania: 

  2 500,00 PLN

  1. II 2006, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP
  1. projekt: „Powiatowy Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych w Łukowie”,
   1. – kwota dofinansowania:  

  2 000,00 PLN

Skip to content