Ogłoszenie

Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie od 1 lipca 2023 r. do 30 listopada 2023 r. będzie realizować zadanie publiczne współfinansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla Czytaj dalej…

Protokół z wyboru oferty cenowej na „remont pomieszczeń III Piętra Budynku Produkcyjno – Biurowo – Usługowego – pomieszczenia łazienek i pomieszczenia usługowego”

Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP z siedzibą w Łukowie ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano najkorzystniejszą ofertę dotyczącą „remontu pomieszczeń III Piętra Budynku Produkcyjno – Biurowo – Usługowego – pomieszczenia łazienek i pomieszczenia usługowego”. Szczegóły w Czytaj dalej…

Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP z siedzibą w 21-400 Łuków, ul. Staropijarska 3, NIP 825-20-22-382 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych „Wymiana dźwigu windowego”. Szczegółowy opis przedmiotu i tryb zakupu znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP z siedzibą w 21-400 Łuków, ul. Staropijarska 3, NIP 825-20-22-382 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych „remont pomieszczeń III Piętra Budynku Produkcyjno – Biurowo – Usługowego – pomieszczenia łazienek i pomieszczenia Czytaj dalej…

Skip to content