Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP z siedzibą w 21-400 Łuków, ul. Staropijarska 3, NIP 825-20-22-382 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych „Wymiana dźwigu windowego”. Szczegółowy opis przedmiotu i tryb zakupu znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP z siedzibą w 21-400 Łuków, ul. Staropijarska 3, NIP 825-20-22-382 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych „remont pomieszczeń III Piętra Budynku Produkcyjno – Biurowo – Usługowego – pomieszczenia łazienek i pomieszczenia usługowego”. Szczegółowy opis przedmiotu i tryb zakupu znajduje się w Czytaj dalej…

Skip to content